ICMPv4

ICMP (Internet Control Message Protocol) Ağın sağlıklı bir şekilde çalıştığı, ulaşılabilirliği, hız testi veya kontrol amaçlı kullanılan protokoldür. Kendi içerisinde bulunnan Type-Code olmak üzere değiştirilebilen variyantları bulunmaktadır. Örnek olarak echo-reply 0-0 veya echo-request 8-0 verilebilir.

Daha fazla parametre için

ICMP type-code hakkında daha fazla örnek için;

[!] OSI katmanı teorik olduğu ve kurulumu tam olarak yapılamayacağı için TCP/IP modeli kullanılır


##Scapy

Scapy içerisinde paket oluşturmak için kullanılan bir kütüphanedir.

$ scapy
>>> icmpbaslik = ICMP(type=14,code=0)
>>> ipbaslik = IP(src="192.168.42.82",dst="192.168.42.57")
>>> paket = ipbaslik/icmpbaslik
>>> send(paket)
.
Sent 1 packets.

[!] Wireshark açıp ilgili network kartını dinleyerek gönderilen paketin yanıtını görebiliriz.

icmp-timestamp