Zafiyet

Riski oluşturan erişim noktasıdır.

Zafiyet Türleri

 • Sömürü Tipleri:
  • Remote (Uzaktan Erişim sağlanır.)
  • Local (Doğrudan Erişim gerekir.)
  • 0-Day (Sıfırıncı Gün Açığı)
 • Payload
  • Reverse: Sunucu -> Client
  • Bind: Client -> Sunucu
 • PostExxploitation
 • Otomatize
 • Version/Patch
  • exploit-db.com
  • cvedetails.com
  • 0day.today
  • github.com
 • Nmap
  • --scripts=vulners
   • smb-vuln-ms08-67.nse
 • Nikto
 • Fuzzing

Zafiyet İstismarı

 • Kaynak Koddan
 • Uygulama Çatıları
  • Metasploit-Framework
   • Auxiliary: Sistemi tanımaya yarayan modüller
   • Exploit: Zafiyeti sömürmek için kullanılabilecek modüller
   • Payload: Zafiyet sömürüldükten sonra çalıştırılabilecek modüller
   • Post: Sisteme erişildikten sonra yetki yükseltmek veya verilerini almak gibi modüller bulundurur
   • Encoders: Oluşturulan bir çalıştırılabilir dosyayı antivirüs programlarından kaçırmak için modüller.
   • Meterpreter: Bir çeşit kabuk(shell) denilebilir. Port yönlendirme, ekran görüntüsü alma ve klavye tuşlarını yakalamak gibi ekstra özelliklere sahiptir.
  • Msfvenom
   • -p #Payload, -f #Format
   • Encoders
    • --list-encoders
    • -e

g0tmi1k : Usage PsPy